Czy Bóg realizuje swój Plan ?
     Aby odpowiedzieć racjonalnie na to pytanie, jest niezbędne, aby przyjąć istnienie osobowego Boga i Jego Planu. Nie chodzi tutaj o ślepą, ordodoksyjną wiarę w Boga. Wiara to ocena naszym umysłem otaczjącego nas świata, jego porządku, jego początku i jego przemijania w kontekście istnienia Boga. Jeżeli w tym wszystkim zauważamy istnienie Boga to nasza wiara jest racjonalna i powinniśmy przyjmować isnienie Boskiego Planu jako konsekwencję istnienia Boga.
A zatem czy Bóg istnieje?
     Może pomocny do dania odpowiedzi na to pytanie okaże się następujący cytat:
"Sir Izaak Newton, wybitny astronom XVII wieku, wykazał wielkie zainteresowanie powyższą wypowiedzią proroka Daniela (Daniel 12:4) i wyraził    przekonanie, że wypełnieniem tego proroctwa będzie rozwój ludzkiej wiedzy, który prawdopodobnie umożliwi podróżowanie z prędkością pięćdziesięciu mil na godzinę.
Voltaire, znany ateista francuski, ustosunkowując się do tego stwierdzenia, lekceważąco zauważył:
"A teraz spójrzmy na potężny umysł Newtona, wielkiego filozofa, który odkrył prawo grawitacji; gdy zestarzał się i zdziecinniał, zaczął badać książkę zwaną Biblią i aby wzbudzić nasze zaufanie do jej bajecznych nonsensów, zmuszał nas, abyśmy wierzyli, iż jeszcze nastąpi taki rozwój wiedzy ludzkiej, że w przyszłości bedziemy mogli podróżować z prędkością pięćdziesięciu mil na godzinę! Biedny zdziecinniały starzec!"
- cytat z książki Przyjdź Królestwo Twoje str. 63
Z jaką prędkością podróżujemy dzisiaj to każdy wie.
A oto pewna anegdota:
    
Pewien znany himalaista, będąc jednocześnie ateistą, postanowił samotnie zdobyć jeden z ośmiotysięczników. Po paru latach przygotowań rozpoczął w końcu spinaczkę. Pogoda sprzyjała, wszystko szło dobrze. Ale nadszedł moment kiedy pogoda zaczęła szybko się zmieniać. Zaczął wiać mocny wiatr, zaczął sypać śnieg i nastał półmrok. Ambitny himalaista nie zaprzestał swej spinaczki, lecz w tych trudnych warunkach wbijanie haków szło mu owiele trudniej i gorzej. Nagle obsunęła mu się noga i poczuł, że spada w przepaść. Wokół panował już gęsty mrok. W pewnym momencie poczuł silne szarpnięcie i zawisnął na linie. Lecz nie widział nic wokół siebie, a mocny wiatr kołysał go we wszystkie strony. I nagle, przerażony, zawołał : Boże, pomóż. Usłyszał głos , który go zapytał : Jak ci mam pomóc?  Przrażony himalaista odpowiedział : Boże, uratuj mnie. Nie chcę jeszcze umierać. Głos odpowiedział : Jeżeli chesz jeszcze żyć to odetnij tę linę na której wisisz. Himalaista jeszcze bardziej się przeraził i tak pozostał wisząc na linie. Na następny dzień znalazła go ekipa ratunkowa, zamarzniętego na kość, wiszącego pół metra nad ziemią.
A teraz cytat bardziej radykalny :
   
"Wiara w istnienie Boga jest praktycznie powszechna. Pojawiło się kilka jednostek, które zaprzeczają istnieniu Boga, oraz kilka innych, które twierdzą, że mają wątpliwości co do jego istnienia, tzn., nie wiedzą, czy Bóg istnieje. Jest ich jednak stosunkowo tak niewiele, że jesteśmy usprawiedliwieni w twierdzeniu, że praktycznie cała rodzina wierzy w istnienie Najwyższej Istoty - Boga. Nigdy nie napotkano ludu, który nie wierzyłby w Boga. Dotyczy to zarówno najbardziej, jak i najmniel kulturowo rozwiniętych narodów wszystkich wieków. Tak więc wiara w Najwyższą Istotę jest praktycznie powszechna. Wiara w istnienie Boga może być zatem uznana za wpisaną w naturę człowieka - w budowę człowieka, a tych kilka wyjątków można wyjaśnić zaburzeniami umysłowymi - zboczeniem lub degeneracją, jak uczy Pismo Święte : "Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga" (Psalm 14:2). - cytat z książki "Bóg".
                                                                                                          
Naukowcy o BOGU:
                                                                                Christian Boehmer Anfinsen
                                                                  biochemik:  nagroda Nobla w dziedzinie chemii
“Myślę, że tylko idiota może być ateistą. Musimy przyznać, iż istnieje pewna niepojęta moc czy siła posiadająca nieograniczoną zdolność przewidywania i wiedzę, która, po pierwsze, sprawiła, iż cały wszechświat zaistniał.”
Henry Margenau & Ray Abraham Varghese, eds., “Cosmos, Bios, Theos: Scientists Reflect on Science, God and the Origin of the Universe, Life and Homo Sapiens” (LaSalle, IL, USA: Open Court,), str. 139
                                                                                    Arthur Holy Compton
                                                                      fizyk:  nagroda Nobla w dziedzinie fizyki
“Jeżeli chodzi o mnie, wiara zaczyna się wraz z uzmysłowieniem sobie faktu, iż wyższa inteligencja doprowadziła do powstania wszechświata i stworzyła człowieka. Nie jest mi trudno mieć tę wiarę, gdyż niezaprzeczalnym jest fakt, iż tam gdzie jest plan istnieje inteligencja - uporządkowany, rozwijający się wszechświat świadczy o prawdzie najbardziej majestatycznego stwierdzenia, jakie kiedykolwiek wypowiedziano - ‘Na początku Bóg’.”
                                                                                     “Chicago Daily News”
Niezależnie od tego czy wierzymy w istnienie Boga czy też nie, to pewne słowa zapisane w Biblii, których autorem jest Bóg,  dotyczą nas wszystkich. Poprawne tłumaczenie tego wersetu powinno brzmieć: śmiercią umierając umrzesz. Nasuwa się pytanie: żyjemy czy umieramy? Popatrzmy na nasze zdjęcia z przed kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu lat i porównajmy je z naszym odbiciem w lustrze. Otrzymamy odpowiedź. Dlatego Biblia mówi : "Dni wieku naszego jest lat siedemdziesiąt,.....", a w innym miejscu stwierdza.
     Nasze "życie" jakie nam obecnie daje Bóg, jest, mówiąc językiem komputerów, wersją demonstracyjną, ograniczoną czasowo i funkcjonalnie. Ale Bóg przygotował dla ludzi wersję życia pełną (full), bez ograniczeń czasowych i całkowicie funkcjonalną. Do tego właśnie celu Bóg nakreślił Wielki Plan Wieków.
     Tym co utrudnia ludziom akceptację i zrozumienie Planu Wieków jest czas. Dlaczego? Biblia nam to wyjaśnia. Mówiąc prościej nasze1000-lat to dla Boga jeden dzień. Naszym prarodzicom Bóg obiecał, że ich potomek zniszczy symbolicznego węża czyli diabła. Adam i Ewa myśleli, że tym potomkiem będzie Abel. Jednak minęło ponad 4000-tysiące lat znim obiecane nasienie, potomek, przyszedł na świat. Był nim człowiek Jezus. Na naszym wykresie to mała piramidka "g" na poziomie "N". Jednak diabeł zostanie zniszczony dopiero z końcem Wieku Mesjanistycznego "G". Zatem jeden z zarysów Planu wypełnił się, obiecany potomek narodził się.
     Inny zarys jest związany z drzewem figowym. Drzewo figowe symbolizyje państwo Izrael. Jezus przdstawił uczniom podobieństwo (Ew. Łukasza 21:29-32). Izrael za czasów Jezusa był pod panowaniem Rzymu. Wkrótce po śmierci Jezusa państwo Izrael przestało istnieć, a Żydzi zostali rozproszeni po wszystkich państwach ówczesnego świata. Kiedy więc to symboliczne drzewo miało zakwitnąć? 14 maja 1948 roku zakwitnęło państwo Izrael. A więc następny punkt Planu wypełnił się.
     Innym punktem Planu jest usunięcie istniejących systemów politycznych i religijnych. Jeżeli nasz dom mieszkalny uległ takiemu zniszczeniu, że remont jest niemożliwy, to jest logiczne, że go rozbieramy i na jego miejscu budujemy nowy, lepszy. Takiemu właśnie zniszczeniu uległ obecny system rzeczy. Zniszczyło go wszechobecne samolubstwo, korupcja, wyzysk słabszych przez silniejszych. Potężne do tej pory Stany Zjednoczone stawają przed wizją bankructwa(pisane w czerwcu 2012 r.). Unia Europejska, która miała być przeciwwagą dla U.S.A, takie swoiste Stany Zjednoczone Europy, również bankrutuje i wyciąga rękę do Chin po pomoc. O Rosji mówi się, że jest to kolos na glinianych nogach i bez nowoczesnych technologi upadnie. Afryka stała się kontynentem któremu już nic nie pomoże. Usunięcie obecnego systemu rzeczy, kolejny etap Planu Boga, wypełnia się.
  -›  więcej
     Jeszcze inny zarys Planu to przygotowanie na planecie Ziemia super warunków do zamieszkania przez ludzi. Kiedy w 2011 Japonię nawiedziło tragiczne w skutkach tsunami, agencje podawały następujące informacje. To co nas interesuje w tych wiadomościach to informacje o przesunięciu się osi Ziemi. Nowe czasopismo "enigma" jesień 2011 nr 4, w dodatku specjalnym enigma extra w artykule "atlantyda - CZY UDAŁO SIĘ ODKRYĆ MITYCZNĄ KRAINĘ?" na stronie VI ma interesującą wstawkę pod tytułem : " Czy dawniej świat był inny? W związku z teorią o katastrofalnym odchyleniu osi ziemskiej pojawia się pytanie, jak wyglądałaby Ziemia, gdyby jej oś była prostopadła. Czy świat byłby taki, jakim znamy go dziś, czu też zupełnie inny? Wielu badaczy, włącznie z irlandzkim pisarzem Herbiem Brennanem (ur.1940), przypuszcza, że klimat na naszej planecie byłby przez cały rok cieplejszy i łagodniejszy. Nie byłoby pór roku z ekstremalnymi temperaturami. Dzięki ciepłemu klimatowi polarne czapy lodowe byłyby mniejsze niż dzisiaj, a może wcale by nie powstały. Poziom powierzchni oceanów byłby wprawdzie wyższy, ale ich wody spokojniejsze, gdyż, jak twierdzi Brennan silnik napędzający pogodę planety działałby w zupełnie inny sposób. Jeżeli oś ziemska była bardziej prostopadła niż dziś, mogły na planecie panować idealne warunki do życia ludzi, które przypominały idyllę, opisywaną w mitach dawnych kultur całego świata. Czy świat był naprawdę inny?" A więc następny punkt Planu, przygotowanie idealnych warunków na Ziemi do życia dla ludzi, jest realizowany.
     A oto wizja nowego, uniwersalnego państwa (Księga Izajasza rozdział 65 wersety 17 - 25, Biblia Gdańska) :
65:17 - Albowiem oto Ja tworzę niebiosa nowe, i ziemię nową, a nie będą wspominane rzeczy pierwsze, ani wstąpią na serce.
65:18 - Owszem weselcie się, a radujcie się na wieki wieków z tego, co Ja stworzę; bo oto Ja stworzę Jeruzalem na radość, a lud jego na wesele.
65:19 - I rozraduję się w Jeruzalemie, a weselić się będę w ludu moim; a nie będzie słychać w nim głosu płaczu i głosu narzekania.
65:20 - Nie będzie tam więcej nikogo w wieku dziecinnym, ani starca, któryby nie dopełnił dni swoich; bo dziecię we stu latach umrze; ale grzesznik, choćby miał i sto lat, przeklęty będzie.
65:21 - Pobudują też domy, a będą w nich mieszkali; nasadzą też winnic, a będą jeść owoce ich.
65:22 - Nie będą budować tak, aby tam inszy mieszkał; nie będą szczepić, aby inny jadł; bo dni ludu mojego będą jako dni drzewa, a dzieła rąk swoich do zwietszenia używać będą wybrani moi.
65:23 - Nie będą robić próżno, ani płodzić będą na postrach; bo będą nasieniem błogosławionych od Pana, oni i potomkowie ich z nimi.
65:24 - Nadto stanie się, że pierwej niż zawołają, Ja się ozwę; jeszcze mówić będą, a Ja wysłucham.
65:25 - Wilk z barankiem paść się będą społem; lew jako wół plewy jeść będzie, a wężowi proch będzie chlebem jego; nie będą szkodzić ani zatracać na wszystkiej górze świętej mojej, mówi Pan.
    
     Niech się tak stanie.                                                                                                                                                              

                                   Test wiedzy o Biblii
Test wiedzy o Biblii jest niewielkim programikiem dzięki któremu możemy sprawdzić naszą znajomość Biblii czyli Pisma Świętego. Zawiera 66 pytań. Każde pytanie ma 3 odpowiedzi. Należy wybrać właściwą i nacisnąć przycisk Odpowiedz.. Po prawej stronie, u dołu, jest wyświetlana ilość odpowiedzi poprawnych i niepoprawnych oraz ilość pytań. Kiedy odpowiemy na wszystkie pytania, program wystawi nam ocenę.
Życzymy oceny wzorowej.
Programu nie trzeba instalować.
(program jest całkowicie bezpieczny)
Film "Najpiękniejsze miejsca na Ziemi"
Film: "Dla tej przyczyny"
Raj  odzyskany
Advertising in the visitor and mail exchange